Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W poniższym dokumencie podajemy informacje, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego je przetwarzamy, na jak długo i jakie są Twoje prawa.

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest spółka VULCANUS design s.r.o., Lazecká 344/4A, 779 00 Olomouc, REGON: 05878926, NIP: CZ05878926, spółka jest wpisana do Rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie oddział C, wkład 69665 (dalej tylko Administrator).

Jak możesz się z nami skontaktować?

W razie pytań prosimy kontaktować się pod numerem tel.: +420 777 941 901 lub przesłać wiadomość e-mail na adres: info@vulcanus-design.cz

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w wypadku wysłania formularza kontaktowego, zamówienia i zgłoszenia się do newslettera w znaczeniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającą dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“).

W razie wysłania formularza kontaktowego przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Telefon

W/w. dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania oferty usług, negocjowania w sprawie oferty lub w celu podania odpowiedzi Twoje pytanie. Takie przetwarzanie umożliwia art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W/w. dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy, maksymalnie przez okres 1 roku od złożenia Twojego zapytania, jeżeli nie przekażesz nam zgody na ich dalsze przetwarzanie.

W przypadku zamówienia, przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • REGON i NIP (opcjonalnie)
 • Ulica i numer domu
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Telefon
 • Adres e-mail

Ww. dane osobowe przetwarzamy w celu wysłania zamówienia i umieszczamy je w naszym sklepie internetowym oraz programie księgowym. Takie przetwarzanie umożliwia art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Dane takie będziemy przetwarzać przez okres, który jest określony przez prawo.

Adres e-mail używamy do wysłania wiadomości handlowych. Z wysyłania wiadomości handlowych można się zrezygnować klikając na link w stopce maila. Wysyłamy wiadomości, ponieważ wychodzimy z założenia, że dalsza oferta podobnego towaru oraz usług może Ciebie interesować. Takie przetwarzanie wykonujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który umożliwia art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

W razie zalogowania się do subskrypcji newslettera, przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • Adres e-mail

Ww. dane osobowe przetwarzamy w celu wysyłania wiadomości handlowych na podstawie Twojej zgody. Takie przetwarzanie umożliwia art. 6. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat.

Jakie inne podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Administrator współpracuje z dalszymi podmiotami, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć poniższy dostawca:

 • Administrator stron internetowych
 • Mailchimp
 • TNT
 • FedEX

Jakie są Twoje prawa?

Przyjmij do wiadomości, że zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, masz prawo:

 • Domagać się od nas informacji, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, ewentualnie domagać się kopii tych danych osobowych,
 • Domagać się od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • Domagać się od nas dostępu do tych danych,  dane te aktualizować lub zmienić,
 • Domagać się usunięcia tych danych osobowych - usunięcie to będzie jednak za sobą pociągało zakończenie negocjacji w sprawie umowy i zostanie wykonane tylko w wypadku, kiedy interesy wspólnych administratorów nie przeważają na Twoją ochroną prywatności.
 • W razie wątpliwości dotyczących dotrzymywania obowiązków powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o zwrócenie się do nas lub do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, ewentualnie do sądu.

Co to ciasteczka

Ciasteczka to krótkie pliki tekstowe tworzone przez serwer sieci web i zapisywane w Twoim komputerze za pośrednictwem przeglądarki. Kiedy w przyszłości powrócisz na te same strony internetowe, przeglądarka wyśle zapisane ciasteczka z powrotem, a serwer uzyska przez to wszelkie informacje, które wcześniej zapisał w komputerze. Ciasteczka są wykorzystywane przez większość stron internetowych.

Jak dzielimy ciasteczka

Ciasteczka można podzielić w zależności od tego, kto zapisuje je na stronach internetowych, tj. na:

 • Ciasteczka pierwszej kategorii (first part cookie) - ich ważność jest ograniczona do witryny, która jest przeglądana. Ciasteczka te są uważane za bezpieczniejsze.
 • Ciasteczka podmiotów zewnętrznych (third part cookie) - są umieszczane przy pomocy skryptu z innej witryny. Są nagminnie używane do oceny skuteczności kanałów reklamowych.

W zależności od trwałości ciasteczka można podzielić na:

 • Tymczasowe (session cookie) - zostaną usunięte z Twojego komputera po zamknięciu przeglądarki
 • Trwałe (persistent cookie) - po zamknięciu przeglądarki pozostają, są usunięte dopiero po upływie bardzo długiego czasu (zależy to od ustawień Twojej przeglądarki oraz ustawień cookie). Można je także usunąć ręcznie.

W zależności od celu, ciasteczka możemy podzielić, jak poniżej:

 • Techniczne - umożliwiają podstawowe funkcje strony internetowej (np. logowanie) lub stron (np. odtwarzanie wideo, dzielić się treściami itp.).
 • Analityczne - służą do gromadzenia danych anonimowych dotyczących zachowania użytkowników. Na ich podstawie możemy strony internetowe dostosować tak, by lepiej się je używało.
 • Remarketingowe - służą do ukierunkowania reklamy na użytkowników, którzy już odwiedzili nasze strony internetowe.
 • Konwersyjne - z ich pomocą można ocenić skuteczność kampanii.

Do czego uźywamy ciasteczka

Na naszej witrynie używamy poniższe ciasteczka:

 • Techniczne - pierwszej kategorii, tymczasowe. Zapewniają podstawowe techniczne funkcjonowanie stron internetowych, tj. logowanie, korzystanie z usług itp.
 • Google Tag Manager - usługa służy tylko do prostego zarządzania kodami pomiarowymi, sama nie używa żadnych ciasteczek, nie zapisuje też żadnych danych. Warunki przetwarzania danych przez usługę Google Tag Manager.
 • Google Analytics – pierwszej kategorii, trwałe. Są wykorzystywane do generowania anonimowych statystyk z używania stron internetowych. Podmiotem przetwarzającym dane uzyskane na podstawie ciasteczek jest spółka Google LLC. Warunki przetwarzania danych przez usługę Google Analytics.
 • Google AdWords – pierwszej kategorii, trwałe, remarketingowe i konwersyjne. Warunki przetwarzania danych przez usługę AdWords.
 • Sklik – podmiotów zewnętrznych, trwałe, remarketingowe i konwersyjne. Nasze strony internetowe
 • stosują technologię retargeting usługi Sklik realizowanąj przez spółkę Seznam.cz, a.s.
 • Ta technologia umożliwia nam pokazać odwiedzającym, którzy byli już zainteresowani naszymi produktami, nasze reklamy w sieci reklamowej spółki Seznam.cz, a.s. Warunki przetwarzania danych przez usługę Sklik.
 • Facebook Pixel – pierwszej kategorii, trwałe, remarketingowe i konwersyjne. Warunki przetwarzania danych przez usługę Facebook.
 • Hotjar – pierwszej kategorii, trwałe, analityczne. Narzędzie to umożliwia nam śledzić zachowanie użytkowników stron internetowych, dzięki czemu możemy znaleźć i naprawić błędy w użyteczności stron internetowych. Usługa jest ustawiona tak, by nie zapisywała danych osobowych. Podmiotem przetwarzającym dane uzyskane na podstawie ciasteczek jest spółka Hotjar. Warunki przetwarzania danych przez usługę Hotjar.
 • Do ciasteczek nigdy nie umieszczamy danych wrażliwych lub osobowych. Do ciasteczek możemy umieścić ID użytkownika, to jednak nie umożliwia identyfikowanie konkretnej osoby przez stronę trzecią.

Jak można zmienić wykorzystanie ciasteczek

Usunięcie

Ciasteczka można usunąć w Twojej przeglądarce, zazwyczaj zostają umieszczone w „Historii” odwiedzanych stron.

Blokada

Przeglądarki umożliwiają umieszczanie ciasteczek do Twojego komputera zablokować. W takim wypadku dojdzie jednak do ograniczenia funkcjonowania tych stron. Informacje dotyczące ustawienia zapisywania plików ciasteczek w Twojej przeglądarce można znaleźć na stronach konkretnych przeglądarek:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android – przeglądarki różnego rodzaju

Dalsze informacje dotyczące ciasteczek i ich używania można znaleźć na stronach https://www.aboutcookies.org/.

Niniejsze strony internetowe stosują Google Analytics

Niniejsze strony stosują usługę Google Analytics, świadczoną przez spółkę Google, Inc. (dalej tylko „Google”). Usługa Google Analytics stosuje zestaw ciasteczek. Informacje o używaniu stron, wraz z treścią ciasteczek, zostaną przeniesione przez spółkę Google i zapisane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie używał tych informacji do celów oceny używania strony i tworzenia raportów o jej aktywności, przeznaczonych dla jej operatorów, oraz do świadczenia dalszych usług dotyczących działalności na stronach, jak też używania internetu w ogóle. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przez prawo a te osoby trzecie nie będą informacji tych przetwarzały na użytek Google.

Usługa Google Analytics jest rozszerzona o powiązane funkcje reklamowe, świadczone przez spółkę Google, i to:

 • Wykazy wyświetleń w sieci reklamowej Google
 • Remarketing (wyświetlanie reklam w sieci treściowej na podstawie przeglądanych produktów)
 • Rozszerzone wykazy demograficzne (raportowanie anonimowych danych demograficznych)
 • user id – funkcja Google Analytics, która umożliwia mierzyć i analizować zachowanie użytkowników na wszystkich urządzeniach. Jako user id używamy szereg liczb lub liter, nigdy nie używamy danych osobowych, które umożliwiałyby stronom trzecim zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystania danych można znaleźć w warunkach umownych spółki Google.

Jak zakazać śledzenia Google Analytics

Jeżeli nie chcesz udzielać danych anonimowych dotyczących używania stron internetowych usłudze Google Analytics, możesz wykorzystać wtyczkę udostępnioną  przez spółkę Google. Po jego zainstalowaniu do Twoje przeglądarki i aktywacji, dane nie będą dalej przesyłane.